محصولات جديد

CK350-S چین CK350-S چین
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۴ فروردین، ۱۴۰۰
سازنده: کمپرسور کدخدایی

قيمت: 108,000,000 ریال
افزودن به سبد خريد
CK250-B چین CK250-B چین
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۴ فروردین، ۱۴۰۰
سازنده: کمپرسور کدخدایی

قيمت: 102,000,000 ریال
افزودن به سبد خريد
CK250-A چین CK250-A چین
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۴ فروردین، ۱۴۰۰
سازنده: کمپرسور کدخدایی

قيمت: 90,000,000 ریال
افزودن به سبد خريد
CK150-A چین CK150-A چین
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۴ فروردین، ۱۴۰۰
سازنده: کمپرسور کدخدایی

قيمت: 78,000,000 ریال
افزودن به سبد خريد
CK100-A چین CK100-A چین
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۴ فروردین، ۱۴۰۰
سازنده: کمپرسور کدخدایی

قيمت: 75,000,000 ریال
افزودن به سبد خريد
CK80-A چین CK80-A چین
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۴ فروردین، ۱۴۰۰
سازنده: کمپرسور کدخدایی

قيمت: 72,000,000 ریال
افزودن به سبد خريد
KC250-S چین KC250-S چین
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۴ فروردین، ۱۴۰۰
سازنده: کمپرسور کدخدایی

قيمت: 96,000,000 ریال
افزودن به سبد خريد
KC250-S 80 چین KC250-S 80 چین
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۴ فروردین، ۱۴۰۰
سازنده: کمپرسور کدخدایی

قيمت: 85,000,000 ریال
افزودن به سبد خريد
KC250-S 100 چین KC250-S 100 چین
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۴ فروردین، ۱۴۰۰
سازنده: کمپرسور کدخدایی

قيمت: 88,000,000 ریال
افزودن به سبد خريد
KC250-S 150 چین KC250-S 150 چین
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۴ فروردین، ۱۴۰۰
سازنده: کمپرسور کدخدایی

قيمت: 91,000,000 ریال
افزودن به سبد خريد
clear-bug-div
پشتیبانی
  • تلفن تماس: 03132349950 و 03133331585 الی 88
    تلفن همراه: 09133106481 و 09133089984
    ایمیل: info@cktools.ir
شبکه های اجتماعی
  • twitter twitter