شاخه ها

  محصولات جديد

  کمپرسور 60 لیتر کمپرسور 60 لیتر
  تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۱۴ اردیبهشت، ۱۴۰۲
  سازنده: کمپرسور کدخدایی

  قيمت: 83,000,000 ریال
  افزودن به سبد خريد
  CK350-S چین CK350-S چین
  تاريخ افزودن: شنبه، ۱۴ فروردین، ۱۴۰۰
  سازنده: کمپرسور کدخدایی

  قيمت: 215,000,000 ریال
  افزودن به سبد خريد
  CK250-B چین CK250-B چین
  تاريخ افزودن: شنبه، ۱۴ فروردین، ۱۴۰۰
  سازنده: کمپرسور کدخدایی

  قيمت: 200,000,000 ریال
  افزودن به سبد خريد
  CK250-A چین CK250-A چین
  تاريخ افزودن: شنبه، ۱۴ فروردین، ۱۴۰۰
  سازنده: کمپرسور کدخدایی

  قيمت: 190,000,000 ریال
  افزودن به سبد خريد
  CK150-A چین CK150-A چین
  تاريخ افزودن: شنبه، ۱۴ فروردین، ۱۴۰۰
  سازنده: کمپرسور کدخدایی

  قيمت: 145,000,000 ریال
  افزودن به سبد خريد
  CK100-A چین CK100-A چین
  تاريخ افزودن: شنبه، ۱۴ فروردین، ۱۴۰۰
  سازنده: کمپرسور کدخدایی

  قيمت: 135,000,000 ریال
  افزودن به سبد خريد
  CK80-A چین CK80-A چین
  تاريخ افزودن: شنبه، ۱۴ فروردین، ۱۴۰۰
  سازنده: کمپرسور کدخدایی

  قيمت: 130,000,000 ریال
  افزودن به سبد خريد
  KC250-S چین KC250-S چین
  تاريخ افزودن: شنبه، ۱۴ فروردین، ۱۴۰۰
  سازنده: کمپرسور کدخدایی

  قيمت: 190,000,000 ریال
  افزودن به سبد خريد
  KC250-S 80 چین KC250-S 80 چین
  تاريخ افزودن: شنبه، ۱۴ فروردین، ۱۴۰۰
  سازنده: کمپرسور کدخدایی

  قيمت: 165,000,000 ریال
  افزودن به سبد خريد
  KC250-S 100 چین KC250-S 100 چین
  تاريخ افزودن: شنبه، ۱۴ فروردین، ۱۴۰۰
  سازنده: کمپرسور کدخدایی

  قيمت: 170,000,000 ریال
  افزودن به سبد خريد
  clear-bug-div
  پشتیبانی
  • تلفن تماس: 03132349950 و 03133331585 الی 88
   تلفن همراه: 09133106481 و 09133089984
   ایمیل: info@cktools.ir
  شبکه های اجتماعی
  • twitter twitter