محصولات جديد

کمپرسور 60 لیتر کمپرسور 60 لیتر
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۱۴ اردیبهشت، ۱۴۰۲
سازنده: کمپرسور کدخدایی

قيمت: 83,000,000 ریال
افزودن به سبد خريد
CK350-S چین CK350-S چین
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۴ فروردین، ۱۴۰۰
سازنده: کمپرسور کدخدایی

قيمت: 215,000,000 ریال
افزودن به سبد خريد
CK250-B چین CK250-B چین
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۴ فروردین، ۱۴۰۰
سازنده: کمپرسور کدخدایی

قيمت: 200,000,000 ریال
افزودن به سبد خريد
CK250-A چین CK250-A چین
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۴ فروردین، ۱۴۰۰
سازنده: کمپرسور کدخدایی

قيمت: 190,000,000 ریال
افزودن به سبد خريد
CK150-A چین CK150-A چین
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۴ فروردین، ۱۴۰۰
سازنده: کمپرسور کدخدایی

قيمت: 145,000,000 ریال
افزودن به سبد خريد
CK100-A چین CK100-A چین
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۴ فروردین، ۱۴۰۰
سازنده: کمپرسور کدخدایی

قيمت: 135,000,000 ریال
افزودن به سبد خريد
CK80-A چین CK80-A چین
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۴ فروردین، ۱۴۰۰
سازنده: کمپرسور کدخدایی

قيمت: 130,000,000 ریال
افزودن به سبد خريد
KC250-S چین KC250-S چین
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۴ فروردین، ۱۴۰۰
سازنده: کمپرسور کدخدایی

قيمت: 190,000,000 ریال
افزودن به سبد خريد
KC250-S 80 چین KC250-S 80 چین
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۴ فروردین، ۱۴۰۰
سازنده: کمپرسور کدخدایی

قيمت: 165,000,000 ریال
افزودن به سبد خريد
KC250-S 100 چین KC250-S 100 چین
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۴ فروردین، ۱۴۰۰
سازنده: کمپرسور کدخدایی

قيمت: 170,000,000 ریال
افزودن به سبد خريد
clear-bug-div
پشتیبانی
  • تلفن تماس: 03132349950 و 03133331585 الی 88
    تلفن همراه: 09133106481 و 09133089984
    ایمیل: info@cktools.ir
شبکه های اجتماعی
  • twitter twitter