مخزن

مخزن

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
مخزن 100 لیتر افقی  مخزن 100 لیتر افقی

مخزن 100 لیتر افقی

 
15,600,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 1000 لیتر افقی  مخزن 1000 لیتر افقی

مخزن 1000 لیتر افقی

 
90,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 1000 لیتر عمودی  مخزن 1000 لیتر عمودی

مخزن 1000 لیتر ایستاده عمودی

 
90,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 150 لیتر افقی  مخزن 150 لیتر افقی

مخزن 150 لیتر افقی

 
19,500,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 1500 لیتر افقی  مخزن 1500 لیتر افقی

مخزن 1500 لیتر افقی

 
130,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 1500 لیتر عمودی  مخزن 1500 لیتر عمودی

مخزن 1500 لیتر ایستاده عمودی

 
130,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 2000 لیتر افقی  مخزن 2000 لیتر افقی

مخزن 2000 لیتر افقی

 
155,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 2000 لیتر عمودی  مخزن 2000 لیتر عمودی

مخزن 2000 لیتر ایستاده عمودی

 
155,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 24 لیتر افقی  مخزن 24 لیتر افقی

مخزن 24 لیتر افقی

 
7,800,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 250 لیتر افقی  مخزن 250 لیتر افقی

مخزن 250 لیتر افقی

 
26,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 35 لیتر افقی  مخزن 35 لیتر افقی

مخزن 35 لیتر افقی

 
9,100,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 350 لیتر افقی  مخزن 350 لیتر افقی

مخزن 350 لیتر افقی

 
32,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 50 لیتر افقی  مخزن 50 لیتر افقی

مخزن 50 لیتر افقی

 
10,400,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 500 لیتر افقی  مخزن 500 لیتر افقی

مخزن 500 لیتر افقی

 
52,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 60 لیتر افقی  مخزن 60 لیتر افقی

مخزن 60 لیتر افقی

 
11,700,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 80 لیتر افقی  مخزن 80 لیتر افقی

مخزن 80 لیتر افقی

 
13,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
clear-bug-div
پشتیبانی
  • تلفن تماس: 03132349950 و 03133331585 الی 88
    تلفن همراه: 09133106481 و 09133089984
    ایمیل: info@cktools.ir
شبکه های اجتماعی
  • twitter twitter