شاخه ها

   تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
  مخزن 100 لیتر افقی  مخزن 100 لیتر افقی

  مخزن 100 لیتر افقی

   
  35,000,000 ریال خريد 
  افزودن به ليست مقايسه 
  افزودن به محصولات مورد علاقه
  مخزن 1000 لیتر افقی  مخزن 1000 لیتر افقی

  مخزن 1000 لیتر افقی

   
  200,000,000 ریال خريد 
  افزودن به ليست مقايسه 
  افزودن به محصولات مورد علاقه
  مخزن 1000 لیتر عمودی  مخزن 1000 لیتر عمودی

  مخزن 1000 لیتر ایستاده عمودی

   
  200,000,000 ریال خريد 
  افزودن به ليست مقايسه 
  افزودن به محصولات مورد علاقه
  مخزن 150 لیتر افقی  مخزن 150 لیتر افقی

  مخزن 150 لیتر افقی

   
  45,000,000 ریال خريد 
  افزودن به ليست مقايسه 
  افزودن به محصولات مورد علاقه
  مخزن 1500 لیتر افقی  مخزن 1500 لیتر افقی

  مخزن 1500 لیتر افقی

   
  290,000,000 ریال خريد 
  افزودن به ليست مقايسه 
  افزودن به محصولات مورد علاقه
  مخزن 1500 لیتر عمودی  مخزن 1500 لیتر عمودی

  مخزن 1500 لیتر ایستاده عمودی

   
  290,000,000 ریال خريد 
  افزودن به ليست مقايسه 
  افزودن به محصولات مورد علاقه
  مخزن 2000 لیتر افقی  مخزن 2000 لیتر افقی

  مخزن 2000 لیتر افقی

   
  360,000,000 ریال خريد 
  افزودن به ليست مقايسه 
  افزودن به محصولات مورد علاقه
  مخزن 2000 لیتر عمودی  مخزن 2000 لیتر عمودی

  مخزن 2000 لیتر ایستاده عمودی

   
  360,000,000 ریال خريد 
  افزودن به ليست مقايسه 
  افزودن به محصولات مورد علاقه
  مخزن 24 لیتر افقی  مخزن 24 لیتر افقی

  مخزن 24 لیتر افقی

   
  17,000,000 ریال خريد 
  افزودن به ليست مقايسه 
  افزودن به محصولات مورد علاقه
  مخزن 250 لیتر افقی  مخزن 250 لیتر افقی

  مخزن 250 لیتر افقی

   
  60,000,000 ریال خريد 
  افزودن به ليست مقايسه 
  افزودن به محصولات مورد علاقه
  مخزن 35 لیتر افقی  مخزن 35 لیتر افقی

  مخزن 35 لیتر افقی

   
  20,000,000 ریال خريد 
  افزودن به ليست مقايسه 
  افزودن به محصولات مورد علاقه
  مخزن 350 لیتر افقی  مخزن 350 لیتر افقی

  مخزن 350 لیتر افقی

   
  75,000,000 ریال خريد 
  افزودن به ليست مقايسه 
  افزودن به محصولات مورد علاقه
  مخزن 50 لیتر افقی  مخزن 50 لیتر افقی

  مخزن 50 لیتر افقی

   
  23,000,000 ریال خريد 
  افزودن به ليست مقايسه 
  افزودن به محصولات مورد علاقه
  مخزن 500 لیتر افقی  مخزن 500 لیتر افقی

  مخزن 500 لیتر افقی

   
  120,000,000 ریال خريد 
  افزودن به ليست مقايسه 
  افزودن به محصولات مورد علاقه
  مخزن 60 لیتر افقی  مخزن 60 لیتر افقی

  مخزن 60 لیتر افقی

   
  26,000,000 ریال خريد 
  افزودن به ليست مقايسه 
  افزودن به محصولات مورد علاقه
  مخزن 80 لیتر افقی  مخزن 80 لیتر افقی

  مخزن 80 لیتر افقی

   
  30,000,000 ریال خريد 
  افزودن به ليست مقايسه 
  افزودن به محصولات مورد علاقه
  clear-bug-div
  پشتیبانی
  • تلفن تماس: 03132349950 و 03133331585 الی 88
   تلفن همراه: 09133106481 و 09133089984
   ایمیل: info@cktools.ir
  شبکه های اجتماعی
  • twitter twitter