مخزن

مخزن

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
مخزن 100 لیتر افقی  مخزن 100 لیتر افقی

مخزن 100 لیتر افقی

 
35,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 1000 لیتر افقی  مخزن 1000 لیتر افقی

مخزن 1000 لیتر افقی

 
200,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 1000 لیتر عمودی  مخزن 1000 لیتر عمودی

مخزن 1000 لیتر ایستاده عمودی

 
200,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 150 لیتر افقی  مخزن 150 لیتر افقی

مخزن 150 لیتر افقی

 
45,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 1500 لیتر افقی  مخزن 1500 لیتر افقی

مخزن 1500 لیتر افقی

 
290,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 1500 لیتر عمودی  مخزن 1500 لیتر عمودی

مخزن 1500 لیتر ایستاده عمودی

 
290,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 2000 لیتر افقی  مخزن 2000 لیتر افقی

مخزن 2000 لیتر افقی

 
360,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 2000 لیتر عمودی  مخزن 2000 لیتر عمودی

مخزن 2000 لیتر ایستاده عمودی

 
360,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 24 لیتر افقی  مخزن 24 لیتر افقی

مخزن 24 لیتر افقی

 
17,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 250 لیتر افقی  مخزن 250 لیتر افقی

مخزن 250 لیتر افقی

 
60,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 35 لیتر افقی  مخزن 35 لیتر افقی

مخزن 35 لیتر افقی

 
20,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 350 لیتر افقی  مخزن 350 لیتر افقی

مخزن 350 لیتر افقی

 
75,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 50 لیتر افقی  مخزن 50 لیتر افقی

مخزن 50 لیتر افقی

 
23,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 500 لیتر افقی  مخزن 500 لیتر افقی

مخزن 500 لیتر افقی

 
120,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 60 لیتر افقی  مخزن 60 لیتر افقی

مخزن 60 لیتر افقی

 
26,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 80 لیتر افقی  مخزن 80 لیتر افقی

مخزن 80 لیتر افقی

 
30,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
clear-bug-div
پشتیبانی
  • تلفن تماس: 03132349950 و 03133331585 الی 88
    تلفن همراه: 09133106481 و 09133089984
    ایمیل: info@cktools.ir
شبکه های اجتماعی
  • twitter twitter