شاخه ها

   تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
  Air tools kit  Air tools kit

  کیت 5 تایی ابزار بادی

   
  9,000,000 ریال خريد 
  افزودن به ليست مقايسه 
  افزودن به محصولات مورد علاقه
  C150-1  C150-1

  سيلندر 150 لیتر

   
  40,000,000 ریال خريد 
  افزودن به ليست مقايسه 
  افزودن به محصولات مورد علاقه
  C250-A  C250-A

  سيلندر 250 لیتر

   
  45,000,000 ریال خريد 
  افزودن به ليست مقايسه 
  افزودن به محصولات مورد علاقه
  C250-B  C250-B

  سيلندر 250 لیتر

   
  55,000,000 ریال خريد 
  افزودن به ليست مقايسه 
  افزودن به محصولات مورد علاقه
  C300  C300

  سيلندر 250 لیتر طرح جدید

   
  45,000,000 ریال خريد 
  افزودن به ليست مقايسه 
  افزودن به محصولات مورد علاقه
  C350  C350

  سيلندر 350 لیتر

   
  105,000,000 ریال خريد 
  افزودن به ليست مقايسه 
  افزودن به محصولات مورد علاقه
  C500-A  C500-A

  سيلندر 500 لیتر

   
  135,000,000 ریال خريد 
  افزودن به ليست مقايسه 
  افزودن به محصولات مورد علاقه
  C500-B  C500-B

  سيلندر 500 لیتر

   
  190,000,000 ریال خريد 
  افزودن به ليست مقايسه 
  افزودن به محصولات مورد علاقه
  C500-C  C500-C

  سيلندر 500 لیتر طرح جدید

   
  190,000,000 ریال خريد 
  افزودن به ليست مقايسه 
  افزودن به محصولات مورد علاقه
  مخزن 100 لیتر افقی  مخزن 100 لیتر افقی

  مخزن 100 لیتر افقی

   
  35,000,000 ریال خريد 
  افزودن به ليست مقايسه 
  افزودن به محصولات مورد علاقه
  مخزن 1000 لیتر افقی  مخزن 1000 لیتر افقی

  مخزن 1000 لیتر افقی

   
  200,000,000 ریال خريد 
  افزودن به ليست مقايسه 
  افزودن به محصولات مورد علاقه
  مخزن 150 لیتر افقی  مخزن 150 لیتر افقی

  مخزن 150 لیتر افقی

   
  45,000,000 ریال خريد 
  افزودن به ليست مقايسه 
  افزودن به محصولات مورد علاقه
  مخزن 1500 لیتر افقی  مخزن 1500 لیتر افقی

  مخزن 1500 لیتر افقی

   
  290,000,000 ریال خريد 
  افزودن به ليست مقايسه 
  افزودن به محصولات مورد علاقه
  مخزن 24 لیتر افقی  مخزن 24 لیتر افقی

  مخزن 24 لیتر افقی

   
  17,000,000 ریال خريد 
  افزودن به ليست مقايسه 
  افزودن به محصولات مورد علاقه
  مخزن 250 لیتر افقی  مخزن 250 لیتر افقی

  مخزن 250 لیتر افقی

   
  60,000,000 ریال خريد 
  افزودن به ليست مقايسه 
  افزودن به محصولات مورد علاقه
  مخزن 35 لیتر افقی  مخزن 35 لیتر افقی

  مخزن 35 لیتر افقی

   
  20,000,000 ریال خريد 
  افزودن به ليست مقايسه 
  افزودن به محصولات مورد علاقه
  مخزن 350 لیتر افقی  مخزن 350 لیتر افقی

  مخزن 350 لیتر افقی

   
  75,000,000 ریال خريد 
  افزودن به ليست مقايسه 
  افزودن به محصولات مورد علاقه
  مخزن 50 لیتر افقی  مخزن 50 لیتر افقی

  مخزن 50 لیتر افقی

   
  23,000,000 ریال خريد 
  افزودن به ليست مقايسه 
  افزودن به محصولات مورد علاقه
  مخزن 500 لیتر افقی  مخزن 500 لیتر افقی

  مخزن 500 لیتر افقی

   
  120,000,000 ریال خريد 
  افزودن به ليست مقايسه 
  افزودن به محصولات مورد علاقه
  مخزن 60 لیتر افقی  مخزن 60 لیتر افقی

  مخزن 60 لیتر افقی

   
  26,000,000 ریال خريد 
  افزودن به ليست مقايسه 
  افزودن به محصولات مورد علاقه
  clear-bug-div
  پشتیبانی
  • تلفن تماس: 03132349950 و 03133331585 الی 88
   تلفن همراه: 09133106481 و 09133089984
   ایمیل: info@cktools.ir
  شبکه های اجتماعی
  • twitter twitter